dilluns, 8 de setembre de 2014

MEDIEVAL - PRINCIPALS ICONES MEDIEVALS


Les principals icones medievals

Descripció: En primer lloc es realitzarà la presentació en power point de les icones més importants del món medieval: cavallers, castells, catedrals i altres monument, ... S’explicaran per tal que després, quan es reparteixi a cada alumne un imprès (imitació de pergamí) amb les icones vistes, puguin identificar-les i saber de qui o de què es tracta. Posteriorment passaran a decorar-les i pintar-les.
S’adreça a: 
Alumnat d’infantil
Objectius:   
Aprendre a volaror les diferents manifestacions culturals i artístiques com a font de gaudi i enriquiment personal. Valorar les obres com a manifestació d’una cultura i relacionar-les amb el context històric. Fomentar el gust per les creacions artístiques.Treballar les habilitats manuals. Desenvolupar les habilitats d’atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió. Millorar les tècniques del treball individual i en grup.
Què s’ofereix:   
Activitats entre 1h30’ i 2h (segons el cas) que constaran de tres parts:
- explicació teòrica amb power-point molt visual i dinàmic per situar l’alumnat
- realització conjunta d’un quadernet o fitxa d’exercicis
- taller on els alumnes realitzen una manualitat relacionada
Calendari: D’octubre a juny 
Preu: Any 2014: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada